Myymälä

Raahen Ykköspalvelu Oy

DATA-, TELE- JA OFFICE-TUOTTEITA JO VUODESTA 1990.

Yritysesittely

Yritys on perustettu vuonna 1990. Perustamisen aikaan Suomi oli murrosvaiheessa ja lama koetteli laajasti talous- ja yhteiskuntaelämää. Useat yritykset ajautuivat konkurssiin tai vaihtoivat omistajaa. Epävarmuus tulevaisuudesta oli vallannut mielialat.

Raahen Ykköspalvelu Oy myy, valmistaa, asentaa ja huoltaa ATK-,Tele- ja Office-tekniikkaa asiakkaiden tarpeisiin.

Palvelu on nopeaa, joustavaa ja luotettavaa kokonaispalvelujen toimitusta. Yritykselle on ominaista korkea palveluaste, laaja tuotevalikoima sekä alansa ykköstuotteet. Raahen Ykköspalvelu Oy pitää tiiviit suhteet palvelujen loppukäyttäjiin. Kaiken toiminnan tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja tyydyttää asiakkaan tarpeet.

Asiakaspalvelun korkea laatu ja toiminnan sisäinen ja ulkoinen ominaisuus muodostavat Raahen Ykköspalvelu Oy:n tuotekuvan.

Palvelutuotanto suuntautuu yrityksille, yhteisöille ja yksityisille.

Toiminnan laajuus ei rajoitu maantieteellisesti vaan toimintaa ohjaa palvelujen kysyntä.

Raahen Ykköspalvelu Oy:llä on kaiken toiminnan kattava SFS-ISO 9001 laatujärjestelmä.

Myynti

Myyntimme palvelee ja opastaa sinua oikean tuotteen löytämiseen ko. tarpeeseen.

Tuotanto

Tuotanto jaetaan kahteen ryhmään. Perustuotanto ja projektituotanto.

Perustuotanto käsittää toistuvan yksikkötuotannon tilausten mukaan ja projektituotanto laajempia kokonaistilauksia sopimuksien mukaan.

Tuottaa myynnissä sovitut tuotteet sovittuna aikana sovitunlaisena palveluna asiakkaalle.

Suunnittelemme, valmistamme ja räätälöimme YP DESIGN tietokoneet asiakkaiden tarpeisiin.

Huolto ja Asennus

Raahen Ykköspalvelu Oy tekee Atk-palvelusopimuksia yrityksille.

Sopimukset sisältävät ylläpito-, asennus- ja huoltosopimuksia yrityksille.

Raahen Ykköspalvelu huoltaa kaikki myymänsä tuotteet. Takuu myönnetään tuotteille ja työlle. Huoltopalvelu kattaa myös asiakkaiden vioittuneet laitteet.

Suoritamme myös asiakkaan pyytämiä asennuspalveluja asiakkaan tiloissa.


Myymälä

Antinkankaantie 35, 92130 Raahe. Puh. 08-2238 031

Myymälä - Raahen Ykköspalvelu Oy
Sijaintimme kartalla:


Näytä suurempi kartta